Thursday, 21 July 2011

TIDAK SEMUA

Hari ini saya sedar bahawa Tuhan itu Maha Memiliki semua.

Kerana tidak semua yang saya harapkan..menjadi.
Tidak semua yang saya inginkan..diperoleh.
Tidak semua yang saya bahagiakan..kekal.
Tidak semua yang saya doakan..Dia beri.

Akhirnya, saya tertunduk dengan Maha Kuasa Tuhan Yang Memiliki Segala.
Dan saya..kekal sebagai hamba yang sering meminjam dariNya.

Shah Alam.